Glossary

AfkortingVoluitToelichting
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
AGV
Automatic guided vehicle
Voertuig dat een vooraf ingestelde geleiding volgt
__________________
____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
AMR
Autonomous Mobile Robot
Volledig zelfstandig bewegende robot
__________________
____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
ASRS
Automated Storage and Retrieval System
Type van Opslagsysteem
__________________
____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
BC
Barcode
Streepjescode
__________________
____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
BLE
Bluetooth Low Energy
Communicatietechniek met laag energieverbruik gebaseerd op bluetooth technologie (vooral gebruikt in industriële toepassingen). Frequentiegebied van de elektromagnetische golven is rond de 2.4 GHz
__________________
____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
ERP
Enterprise Resource Planning
Categorie van software applicaties voor het ondersteunen, opvolgen en optimaliseren van bedrijfsprocessen
__________________
____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
FIFO
First In First Out
Wat als eerst het systeem in gaat, gaat er ook als eerst terug uit.
__________________
____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
G2P
Goods to Person
De voorraadbakken (of dozen) en verzendbakken (of dozen) worden automatisch aan-en afgevoerd naar een pickstation op een vaste positie, zodat de orderpicker alle taken kan uitvoeren aan het pickstation.
__________________
____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
GPS
Global Positioning System
Wereldwijd gebruikt systeem voor de plaatsbepaling en navigatie op aarde met behulp van sattelieten.
__________________
____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
LIDAR
LIght Detection and Ranging
De afstand tot het object of oppervlak wordt bepaald door de tijd te meten die verstrijkt tussen het uitzenden van een puls en het opvangen van een reflectie van die puls. Het verschil tussen lidar en radar is dat lidar gebruikmaakt van laserlicht terwijl radar gebruikmaakt van radiogolven.
__________________
____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
LoRa/LoRaWAN
Long Range / LR Wide Area Network
Specifieke LPWAN technologie
__________________
____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
LPWAN
Low Power Wide Area Network
Communicatietechniek voor kleine hoeveelheid data over lange afstanden
__________________
____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
MFC
Material Flow Control
Software voor routesturing van de goederen in geautomatiseerde opslagsystemen
__________________
____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
OL
Orderlijn
1 Orderlijn bestaat uit één of meerdere stuks van één artikel Een order kan meerdere orderlijnen bevatten
__________________
____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
P2G
Person to goods
De persoon gaat naar de goederen
__________________
____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
PLC
Programmable Logic Controller
Hardware component voor machinesturing
__________________
____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
QR
Quick Response code
Matrix barcode (2D)
__________________
____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
RF
Radio-frequency
Elektromagnetische golven met een specifieke frequentie tussen 20 kHz en 300 GHz
__________________
____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
RFID
Radio-frequency Identification
Communicatietechnologie voor het uitwisselen van informatie tussen RFID tag en een elektromagnetische lezer
__________________
____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
RMS
Robotic Mobile Shelving
Type van Opslag- en picking systeem
__________________
____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
RTLS
Real Time Location Systems
Groep van technologieën en systemen voor het real-time identificeren en traceren van personen en objecten.
__________________
____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
SKU
Stock Keeping Unit (= artikel)
Een uniek nummer dat gebruikt wordt om een artikel te identificeren
__________________
____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
SLAM
Simultaneous localization and mapping
Techniek waarbij eerst een kaart van een onbekende omgeving wordt opsteld (mapping) om zich vervolgens tegelijkertijd binnen die kaart te positioneren


__________________________________________________________________________________________________________________________________
UHF
Ultra High Frequency
Frequentiegebied van elektromagnetische golven tussen 300 en 3000 MHz. Specifiek voor UHF RFID is het frequentiegebied tussen 860MHz en 915 MHz.
__________________
____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
UM
Unit of Measurement
De kleinste verkoop-eenheid van een artikel
__________________
____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
UWB
Ultra Wideband
Communicatietechniek voor grote hoeveelheden data over korte afstanden. Frequentiegebied van de elektromagnetische golven varieert tussen de 3,5 GHz en 6 GHz.
__________________
____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
VBM
Vertical Buffer Module
Type van Opslagsysteem
__________________
____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
VLM
Vertical Lift Module
Type van Opslagsysteem
__________________
____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
VLS
Vertical Lift System
Type van Opslagsysteem
__________________
____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
VNA
Very Narrow Aisles
Verwijzing naar smalle gangen tussen bvb stapelrekken
__________________
____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
WCS
Warehouse Control System
Software voor aansturing van geautomatiseerde processen in het magazijn
__________________
____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
WMS
Warehouse Management System
Categorie van software applicaties voor het ondersteunen, opvolgen en optimaliseren van warehouse processen en activiteiten
__________________
____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________
BegripToelichting
__________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Actieve tag
Tag gebruikt energie komende van externe bron (batterij) voor het uitzenden van signalen
__________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Conveyor
Systeem voor automatisch intern transport van palletten, dozen, bakken Bijvoorbeeld een aangedreven rollenbaan of transportband
__________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Counter Balance
Voertuig met contra gewicht
__________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cross Belt
Bandaandrijving met zijdelingse overdracht
__________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Double Cycle
Wanneer een automatisch systeem werkt in double cycle (dubbelspel) dan wordt in 1 cyclus een inkomende pallet (of doos, bak) weggezet en een uitgaande pallet (of doos, bak) uitgehaald
__________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Double Deep
Dubbeldiepe opslag: de voorste pallet (doos, bak) is rechtstreeks vanuit de gang bereikbaar; De achterste pallet is enkel bereikbaar wanneer de voorste locatie leeg is
__________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dynamische Locaties
Bij een opslagsysteem met dynamische locaties kan een leeggekomen locatie gebruikt worden voor opslag van een ander artikel; De locatie is niet voorbehouden voor één bepaald artikel
__________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Flexibel Opslagsysteem
Een flexibel opslagsysteem is in staat om meerdere functies te vervullen, diverse types van goederen op te slaan, en kan gemakkelijk aangepast worden aan veranderend gebruik
__________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Hybride
Voertuig voor dubbel gebruik
__________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Line-of-Sight
Rechte verbinding tussen 2 objecten waarbij er geen obstructie is van andere objecten
__________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Load Unit Type
Type drager voor de goederen, bijvoorbeeld een houten euro pallet
__________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Middleware
Systeemsoftware die de informatie-uitwisseling regelt. In deze context gaat het specifek voor de informatie-uitwisseling met de bestaande ERP & WMS systemen
__________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mobile Shelfs
voorraadrekken dat transporteerbaar is
__________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Modulairopslagsysteem
Een modulair systeem is een systeem dat gemakkelijk kan uitgebreid worden door toevoegen van dezelfde groepen van componenten
__________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Passieve tag
Tag gebruikt energie van binnenkomende elektromagnetische golven voor het uitzenden van signalen
__________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pick To Light
Dit is een orderpicking systeem dat gebruik maakt van displays en knoppen op de opslaglocatie Het system helpt de operator adhv lichtjes bij picking en putaway
__________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Picking
Het proces waarbij een operator artikelen verzamelt uit de pick locatie om later te kunnen verzenden naar de klant
__________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Picking Densiteit
Bij een hoge picking densiteit liggen de pick locaties dicht bij elkaar zodat de loopafstanden klein zijn Hierdoor kan men snel veel artikels picken
__________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Piece Picking
Dit is een orderpicking proces waarbij de afzonderlijke items van een order gepickt worden envervolgens in een doos verpakt worden voordat ze naar de klant verzonden worden
__________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Productiviteit
Richtinggevend getal hoe efficient en effectief een process verloopt
__________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Putaway
Het proces waarbij een inkomend artikel verplaatst wordt van de ontvangstzone naar een opslaglocatie
__________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Replenishment
Het proces waarbij een pick locatie terug aangevuld wordt
__________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SigFox
Specifieke LPWAN technologie
__________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Single Deep
Enkeldiepe opslag: elke pallet (doos, bak) is rechtstreeks vanuit de gang bereikbaar
__________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Slow Mover
Een artikel met weinig vraag en een lage omloopsnelheid (=traagroterend)
__________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Straddle
Voertuig met zijdelingse stabilisatoren/ondersteuningsbenen
__________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Throughput
Doorvoercapaciteit, doorvoersnelheid
__________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tilttray
Plateau die kan kantelen
__________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zone Picking
Zone picking is een efficiënt en rendabel orderverzamelconcept Zone picking deelt de orderverzamelzones op in een aantal kleinere zones Zo kunnen werknemers in hun zone werken zonder grote afstanden af te leggen
__________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zwermintellegentie
Vorm van kunstmatige intelligentie gebaseerd op collectief gedrag van gedecentraliseerde, zelforganiserende systemen Zwermintelligentiesystemen bestaan typisch uit een populatie van eenvoudige objecten die interageren met elkaar en hun omgeving