Technologiefiche voor

Access control

Technologiedomein: Self Service hulpsystemen Andere technologie verkennen

Eigenschappen

  • Toegangcontrole door middel van deelsystemen zoals een self-service kiosk, ANPR-camera's, barelen, badges,…
  • Om de beveiliging van de site te verhogen en om een overzicht van de aanwezigen te krijgen
  • Hardware levenscyclus van 5 tot 10 jaar

Richtbudget

Richtbudget Investering
5.000 - 30.000 euro

Richt budget operationele kost
300 – 750 euro / maand

Toepassingsgebied

  • Middelgrote tot grote magazijnen

Voorwaarden

  • Integratie met andere IT systemen (ERP, WMS, YMS,…)
  • Ondersteuning door een medewerker
  • Ruimte op de wachtparking
  • Electriciteits en data aansluiting

Voordelen

Besparing op personeelskost
Verhoogde security
Overzicht van wie binnen en buiten gaat
Voorkomen van taalproblemen
Gegevens (o.a. wie, nummerplaat voertuig, wanneer binnen en buiten) komen rechtstreeks in het IT systeem
Korte project doorlooptijd van 2 weken tot 2 maanden

Nadelen

Investeringskost
Autonoom werkende technologie vraagt onderhoud
Complexe koppeling van interne- en externe IT systemen