Technologiefiche voor

Yard Management Systeem (YMS)

Technologiedomein: Self Service hulpsystemen Andere technologie verkennen

Eigenschappen

 • Digitale aanmelding via een self-service kiosk
 • Sensoren en datapunten doorheen het hele receptie proces om een overzicht over de yard te houden (creatie digital twin).
 • Real-time bewaken van toegang en bewegingen op het terrein
 • Automatische dispatching en afmelding van de chauffeur
 • Project doorlooptijd van 3 tot 8 maanden
 • Hardware levenscyclus van 5 tot 8 jaar

Richtbudget

Richtbudget Investering

25.000 - 85.000 euro

Richt budget operationele kost

350 - 2.250 euro / maand

Toepassingsgebied

 • Middelgrote tot grote magazijnen

Voorwaarden

 • Integratie met andere IT systemen (ERP, WMS, …)
 • Ondersteuning door een medewerker
 • Ruimte op de wachtparking
 • Elektriciteit en data aansluiting voor self-service kiosk

Voordelen

Besparing op personeelskost
Beter overzicht van de activiteiten op de site
Efficiënter proces: minder taalproblemen, minder manueel werk en minder fouten
Verhoogde veiligheid
Minder lange wachtrijen
Verhogen site capaciteit

Nadelen

Investeringskost
Autonoom werkende technologie vraagt onderhoud
Complexe koppeling van interne- en externe IT systemen