Technologiefiche voor

YMS + TSB

Technologiedomein: Self Service hulpsystemen Andere technologie verkennen

Eigenschappen

 • Reserveren van tijdsloten via applicatie
 • Spreiden van de aankomsten en overzicht in de planning
 • De transporteur geeft zelf de nodige data digitaal in het systeem in
 • Digitale aanmelding via een self-service kiosk
 • Sensoren en datapunten doorheen het hele receptie proces om een overzicht over de yard te houden (creatie digital twin).
 • Real-time bewaken van toegang en bewegingen op het terrein
 • Hardware levenscyclus gaande van 5 tot 8 jaar

Richtbudget

Richtbudget Investering

30.000 - 90.000 euro

Richt budget operationele kost

600 - 2.500 euro / maand

Toepassingsgebied

 • Middelgrote tot grote magazijnen

Voorwaarden

 • Integratie met andere IT systeemen (ERP, WMS, …)
 • Ondersteuning door een medewerker
 • Ruimte op de wachtparking
 • Aansluitingen voor elektriciteit en data

Voordelen

Besparing op personeelskost
Beter overzicht van de activiteiten op de site
Efficiënter proces: minder taalproblemen, minder manueel werk en minder fouten
Verhoogde veiligheid
Verhoging van site capaciteit

Nadelen

Investeringskost
Autonoom werkende technologie vraagt onderhoud
Complexe koppeling van interne- en externe IT systemen